DZS jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2018-2019 van IJs- en Skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’ (DZS).
Het verslagjaar, loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019

Tuindersinformatieavond

Zoals al in het vorige jaarverslag gemeld werd als afsluiting van het tuinseizoen op 1 oktober 2018 een informatieavond voor de huurders van de tuinen belegd, de response was zo positief dat besloten werd die in oktober 2019 opnieuw te beleggen. Daarover dus meer in het volgende jaarverslag.

Meer activiteiten voor de jeugd

Traditioneel werd op derde kerstdag het jaarlijkse schaatsuitje gehouden, waaraan 28 jeugdleden deelnamen, begeleid door 15 ouders, onder leiding van Kees van Buren.
Op 27 april, Koningsdag, stond Robbert-Jan Neven weer klaar op het Doelenplein, waar helaas niet één cursist kwam opdagen doordat het organiserend comité de skeelerclinic niet in het programmaboekje had vermeld. Ook de weersomstandigheden hielpen niet mee. Kort daarvoor, op 12 april, had Teus Potuijt, met zijn broer Cor, op het terrein achter de Kluswijs wél goed bezochte clinics gegeven aan leerlingen van de basisscholen in het kader van de Koningsspelen. Cor had de vlag overgenomen van Hans Sterrenburg, die zeer tot zijn spijt moest afhaken door een ziekte waarvan hij al wel, maar wij nog niet wisten hoe ernstig die was.

IJsbaan bleef dicht – brug 10 weken op de kant

Eind februari dachten we, naar later bleek terecht, dat er geen ijs meer zou komen en werd de brug, die half december was gedemonteerd, met nieuwe drijvers teruggelegd.

Andere activiteiten

Als gewoonlijk deed DZS weer mee als inschrijf-, ravitailleer-, stempel- en finishpost van de 9dorpenfietstoertocht door de Krimpenerwaard op de derde zaterdag van juni, de 15e dus. Op 14 september was er de vorig jaar i.v.m. de jubileumviering overgeslagen vrijwilligersbarbecue.

Administratieve organisatie

Het ledenbestand, en vooral de veranderingen erin, precies bijhouden is een zware opgave. Regelmatig blijkt dat leden zijn verhuisd en vergeten zijn dat aan DZS door te geven. Het is bemoedigend te zien dat velen lid blijven en zo de club blijven steunen. Gelukkig betaalt 95% van de leden de contributie via incassomachtiging en geven steeds meer leden hun e-mailadres door, zodat wij in de nabije toekomst geheel op elektronische wijze (en in kleur!) met hen hopen te kunnen communiceren.

Website

Nieuw in het team vrijwilligers is Colin Steenbergen, die onze website een ‘total make over’ heeft gegeven.  De mailadressen van de diverse functionarissen zijn nu naar hun functie genoemd, zodat iemand die zich nu voor een functie aanmeldt niet meer hoeft te vrezen tot in het lengte van jaren mails van externe partijen te krijgen. Een bezoek aan dezilverenschaats.nl maakt duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

Bestuur

Het bestuur bestond deze periode uit Kees van Buren, Jos van Pelt, Coen Scheer, Ingrid Stehouwer en Wilma Wolf, nadat Joke de Bruijn, Tessa Croes en Ab Roos op de ledenvergadering van 30 november 2018 afscheid hadden genomen. Bestuursvergaderingen waren er op 8 oktober en 17 december 2018, en op 28 januari, 18 maart, 29 april, 3 juni en 19 augustus 2019. Vastgesteld door de ledenvergadering op 22 november 2019.