DZS jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020 van IJs- en Skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’ (DZS). voorstel: vaststellen door de ledenvergadering op 27 november 2020. Het verslagjaar loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

Tuindersinformatieavond

Als afsluiting van het tuinseizoen werd op 7 oktober 2019 voor de tweede keer een informatieavond voor de huurders van de tuinen belegd. Verscheidene punten van de info-avond van vorig jaar zijn afgehandeld, wat te duur is om te realiseren zonder forse huurverhoging wordt afgevoerd van de lijst. Er blijken inmiddels veel meer belangstellenden dan beschikbare tuinen te zijn, zodat er een wachtlijst is ingesteld. Een initiatief om schoolkinderen kennis te laten maken met het tuinen is opgestart. Later in het verslagjaar is gebleken dat de animo van de scholen niet erg groot was.

Meer activiteiten voor de jeugd

Traditioneel werd op derde kerstdag het jaarlijkse schaatsuitje gehouden, waaraan 18 jeugdleden (tot met met 12 jaar) deelnamen, begeleid door 16 ouderen, onder leiding van Kees van Buren. Op Koningsdag dit jaar geen skeelerclinic, waar wel hadden, kort daarvoor, op 17 april 2020 Teus en Cor Potuijt op het terrein achter de Kluswijs goed bezochte clinics gegeven aan leerlingen van de basisscholen in het kader van de Koningsspelen.

IJsbaan bleef dicht – brug op de kant

Midden februari dachten we, naar later bleek terecht, dat er geen ijs meer zou komen en werd de brug, die vóór het winterseizoen vol vertrouwen was gedemonteerd, weer teruggelegd.

Andere activiteiten

En toen sloeg coronavirus ook hier toe, en was het afgelopen met bijna alle activiteiten. In het clubhuis werd niet meer gekaart, geschilderd of gezongen. De 9 dorpenfietstoertocht door de Krimpenerwaard moest worden afgelast, evenals de vrijwilligersbarbecue. Ook Spomuza maakte geen gebruik van ons gebouw.

Onderzoek naar lood in de bodem

Op 10 september startte het nemen van grondmonsters in alle tuinen, te beginnen op het eiland. Van de onderzoekster hoorden we informeel dat die monsters er op één na goed uitzagen. Het onderzoek is nog niet afgerond, officiele rapportage wordt pas halverwege 2021 verwacht.
 

Administratieve organisatie

Per eind van het verslagjaar hadden we 903 leden, volwassenen en kinderen, er waren 101 opzeggingen, maar ook een aantal nieuwe aanmeldingen, niet alleen van aspirant-tuinders, maar ook van mensen die de club willen steunen. Het e-mailadressenbestand groeit nog steeds – helaas blijkt een aantal mailadressen niet meer in gebruik te zijn, zodat we nog niet konden overgaan tot geheel elektronisch communiceren – kleur is voor een papieren uitgave te duur, maar we hopen dat volgend jaar wel in de e-mail te introduceren. Wederom steeg het percentage contributiebetalingen via incassomachtiging.

Website

Colin Steenbergen hield de website bij, vanaf de Canarische eilanden, die hij door de corona-lockdown niet mocht, en waarschijnlijk ook niet wilde verlaten.

Bestuur

Het bestuur bestond deze periode uit Kees van Buren, Jos van Pelt (voorzitter), Coen Scheer, Ingrid Stehouwer (penningmeester) en Wilma Wolf. Er zijn twee vacatures, met name die van secretaris, die ad interim door Ingrid is vervuld. Bestuursvergaderingen waren er op 21 oktober 2019 en op 2 maart, 6 april en 14 september 2020. Behalve de eerste en de laatste liepen deze vergaderingen alle via internet